საქმიანი ტურიზმი

რელიგიური ღირსშესანიშნაობები

საქართველო და კერძოდ აჭარა მდიდარია თავისი რელიგიური ღირსშესანიშნაობებით. თითოეული მათგანი განსხვავებული და გამორჩეულია. მათი ნაგებობები გამოხატავს საქართველოს და აჭარის კულტურულ და რელიგიურ სიმდიდრესა და ისტორიას.