საქმიანი ტურიზმი

ვალუტის კონვერტორი

საქართველოში ანგარიშსწორება ხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, სახელად ქართული ლარი (GEL). ქვეყნის ტერიტორიაზე ანგარიშსწორება ხორციელდება ნაღდი ფულით ან საბანკო ბარათის საშუალებით. ბათუმის თითქმის ყველა რესტორანში, მაღაზიასა და სასტუმროში ანგარიშსწორება შესაძლებელია საკრედიტო ბარათის მეშვეობით, ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში, კერძოდ მცირე დაწესებულებებში ნაღდი ფულით. უცხოური ვალუტის გადაცვლა შესაძლებელია ბანკებსა და სპეციალურ ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებში. ვალუტის კურსის გასაცნობად საქართველოს ეროვნული ბანკის კურსის მიხედვით, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ვალუტის კონვერტორით.

 

image
კონვერტირება
საათები
აირჩიეთ
სამუშაო
აირჩიეთ