საქმიანი ტურიზმი

ბათუმი ქარდი

batumi card.png

ბათუმი ქარდი არის ფასდაკლების ბარათი, რომელიც სპეციალურად შექმნილია აჭარის რეგიონში მოგზაური ვიზიტორებისთვის. იგი აერთიანებს ყველაზე ხშირად ვიზიტირებად ტურისტულ ატრაქციებს, მუზეუმებს, განთავსების და კვების ობიექტებს, ტურისტულ მარშრუტებს, მაღაზიებს, კულინარიულ მასტერკლასებს და სხვა. ბათუმი ქარდის მიზანია აჭარაში მოგზაური ტურისტების მაქსიმალური კომფორტის უზრუნველყოფა და მოკლე დროში მეტი ტურისტული ობიექტის მონახულებისა და ნაკლები ხარჯის გაწევის ხელშეწყობა.

 

რა არის ბათუმი ქარდი?

 
ბათუმი ქარდი უზრუნველყოფს:

  • 10 უფასო მგზავრობა მუნიციპალური ტრანსპორტით;

  • უფასო სიმ-ბარათის მიღება (*1 GB ინტერნეტი);

  • 40% მდე ფასდაკლება სხვადასხვა ობიექტებში (გთხოვთ მონაწილე პარტნიორების ჩამონათვალი - ფასდაკლება 

 

ბათუმი ქარდის გამოყენება მარტივია:

  • ფასდაკლების გასააქტიურებლად უნდა წარადგინო ბარათი, რომელზეც დართულია უნიკალური კოდი;

  • მუნიციპალურ ტრანსპორტში ბარათის გამოსაყენებლად, შეახე ბარათი წამკითხველ ვალიდატორს;

  • ბარათი მოქმედია 10 დღის განმავლობაში და ფასდაკლება თითოეულ ობიექტზე ერთჯერადია (გარდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბარათისა);

  • ფასდაკლება ვრცელდება ერთ ან მეტ ადამიანზე.

 

ბათუმი ქარდის შეძენა შესაძლებელია

ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში, ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით - ტურისტული ინფო-ცენტრები 

ონლაინ საშუალებით ვებგვერდზე, უნაღდო ანგარიშსწორებით, რისთვისაც საჭიროა სახელის, გვარის, პირადი ნომრისა და საკრედიტო ბარათის დეტალების მითითება შესაბამის გრაფაში - ბათუმი ქარდის შეძენა 

დამატებით ინფორმაციას ეწვიე: ბათუმი ქარდის შესახებ 

 

გაზიარება