საქმიანი ტურიზმი

ქართული ვალუტა

Lari.png

საქართველოში ანგარიშსწორება ხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში - ლარში (Gel). ძირითადად გავრცელებულია ანგარიშსწორება ნაღდი ფულით, განსაკუთრებით რეგიონებში და სოფლად. ბათუმის თითქმის ყველა რესტორანში, მაღაზიასა და სასტუმროში ანგარიშსწორება შესაძლებელია საკრედიტო ბარათის მეშვეობით. უცხოური ვალუტის გადაცვლა შესაძლებელია ბანკებსა და სპეციალურ ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებში. ვალუტის კურსის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე:  

გაზიარება