საქმიანი ტურიზმი

თეატრები და კინოთეატრები

თეატრები და კინოთეატრები

ბათუმის კულტურის აღმოსაჩენად ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა თეატრების და კინოების მონახულება. ბათუმში ერთ-ერთი წამყვანი თეატრია “ბათუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი”, რომელიც 1937 წლის 18 მარტს გაიხსნა. დღეს დღეისობით თეატრი აქტიურად განაგრძობს მუშაობას და მაყურებლს სთავაზობს სხვადასხვა სპექტაკლებსა და წარმოდგენებს.